Nihat KAYNAR
Alsancak Liman Mülki İdare Amiri
Skip Navigation Links
Mulki Idare Amirligi
--------------------------
Liman Bilgisi
--------------------------
Liman Gemi Durumu
--------------------------
Liman giris Cikis Islemleri
--------------------------
Yolcu Islemleri
--------------------------
Yolcu Gemisi Bilgileri
--------------------------
Liman İstatistik BilgileriExpand Liman İstatistik Bilgileri
--------------------------
Yanıcı Madde Yonetmeliği
---------------------------
Liman Ücret tarifesi
--------------------------
Haber Arsivi
---------------------------
Videolar
 
DUYURULAR 
 

TCDD IZMIR ALSANCAK LIMANINDA GOREV DEĞİŞİKLİĞİ...

TCDD Alsancak Limanı Mülki İdare Amirliğine Nihat KAYNAR atanmıştır...


TCDD Alsancak Limanı İşletme Müdürlüğü'ne Turan YALÇIN 'ın yerine 18/02/2015 tarihinden itibaren İsmet CANBAZ görevlendirilmiştir.

12.06.2015 Tarih ve 20163 Sayılı Yonerge değişikliği oluru

TCDD Izmir Alsancak Limanına Giriş - Çıkış ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yönerge'nin 10. Maddesinin 4. Fıkrası "Liman Tesisi içerisindeki araçlar ve binaların bakım onarımı için yapılacak olan diğer iş ve işlemler kapsamında ,malzeme ,hizmet ve yer göstermek maksadıyla ,ayrıca gemide çalışan personelin birinci derece akrabalarının (Çocuk ,eş ,anne,baba,kardeş) gemi kaptanının yazılı talebi ve gemide çalışan personelin refakatı ile liman güvenlik kurallarına riayet etmek ve liman içi servis aracını kullanmak kaydıyla 2 saat olan ziyaret ziyaret süresinin yetmemesinden dolayı ve bu konu ile ilgili olarak Liman Güvenlik komisyonunun 2014/4 nolu toplantısının 1 nolu kararının (b) bendine istinaden ,ziyaret sürelerinin 4 (dört) saate kadar çıkarılması ve 1 (bir) aya kadar olan Gecici Giriş Kartı taleplerinin Firmaların gereksiz iş güçü ve zaman kaybı yaşamamaları için Liman Tesisi Güzenlik Sorumlusunun onayı ile verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir

Yayın tarihi : 12.05.2014

LİMAN GİRİŞ KARTLARI YENİLENİYOR...

15.08.2013 günü yapılan 2013/08 nolu Liman güvenlik komisyonu toplantısında,Liman giriş - çıkış kontrollerinin etkinliğinin artırılması ve güvenlik zaafiyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla liman giriş kartlarının yenilenmesine karar verildi.

alınan karar gereği 01.01.2014 tarihinden itibaren eski kartlar geçersiz olacağında tüm resmi kurum ve liman kullanıcilarin en geç 15.12.2013 tarihine kadar yeni kart almak üzere liman işletmesi müdürlüğü ISPS kod servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Limanımızda 06.06.2013 günü Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi...

Mulki idare amirligimiz web sitesi yayina baslamistir......

İzmir Alsancak Limani Giris - Cikis Yonergesi yenilenmistir...

"EMNİYET DENİZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ...

Emniyet Deniz Şube Müdürlüğüne Mehmet BAŞER atanıştır.Emniyet Deniz Şube Müdürü Gürkan USLU Elazığ'ya atanmıştır.

"İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ...

İzmir Gümrük Müdürü Turan ARSLAN'ın yerine Musa HAN atandı...

deniz11 Hizmetlerini 2559 sayılı PVSK da belirtilen yetki alanı içerisinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye de ikamet ve seyahatler hakkındaki kanun ile görevlerini yürütmektedir. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü mevzuata uygun olarak; Deniz yolu ile kanunsuz giriş ve çıkışları önler, Kaçakçılığın men ve takip ve tahkiki ile ilgili görevleri Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubeleri, Liman Başkanlığı, Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile koordineli bir şekilde yerine getirir, Ulusal ve Uluslararası düzeyde çalıntı ve aranan deniz araçlarının aranmasını sağlar,
Çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler yapar. Deniz veya iç sularda kaybolan, atılan, saklanan suç aletleri ile cesetlerin Kurbağa adamlar tarafından dalış yapılarak, suç aletleri ve cesetlerinin çıkartılmasını sağlar.
 

İç Körfezde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa İstinaden usulsüz balık avcılığı ile ilgili gerektiğinde Su Ürünleri görevlileri ile birlikte kaçak avlanmayı men eder. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde 3 adet sürat botu ve 1 adet Polis 1 teknesi ile aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2013 yılında 289 Yolcu gemisi ile 505 668 Turist İlimizi ziyaret etmiştir.

deniz22
deniz44 İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ
 İdari büro Amirliği Mevzuata uygun olarak; Şubeye gelen, giden evrakların sevk işlemlerini yaparak, gelen emir ve tamimleri personele imza karşılığı tebliğ eder, Şube personelinin özlük işleri ile ilgili işlemleri yaparak, dosyalarını tanzim eder, Şube görev alanına giren konularda istatistiki bilgileri tutarak, bilgisayar kayıtları için bilgi formlarını geliştirir ve kullanılmak üzere hazırlar, Verilen diğer görevleri yapar,
PASAPORT BÜRO AMİRLİĞİ
Deniz Hudut Kapısından yurda giriş veya yurdumuzdan çıkış yapan Türk vatandaşları ile yabancıların ibraz ettikleri Pasaport veya Pasaport yerine geçen belgelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder, Pasaportlarına giriş çıkış damgası vurarak bilgisayara kaydını yapar. Türkiye’ye girmek isteyen yabancıların vize kontrollerini yaparak, vizesiz olarak Türkiye’ye gelenlerin ülkeye kabulü konusunda Emniyet Makamından alınacak talimata göre işlem yapar.
deniz55
Hudut kapıları veya yabancılar ile ilgili işlemleri düzenleyen yönetmelik ve yönerge hükümlerini yerine getirir. Özellikle Turizm sezonunun açılması ile birlikte İlimiz Alsancak Limanına yolcu ve yük gemisiyle günü birlik gelen yolcu ve gemi personeline LANDING KART vererek şehri gezmelerini sağlar. Limana giriş- çıkış kartı alacak kişilerin güvenlik tahkikatını yapar. Vatandaşlarımızın talebi üzerine (Ek-1 form) Yurt dışına Giriş-Çıkış belgesi verir.
deniz66 GÜVENLİK HİZMETLERİ BÜRO AMİRLİĞİ
Limana Giriş ve Çıkış yapan, şahıslar ve eşyalar üzerinde teknik cihazlar ile arama yapar. Güvenlik Bölgelerine yetkisiz ve izinsiz girişleri önler. Yolcu giriş ve çıkışlarında gerekli güvenlik tedbirlerini alır. Yolcu ve yük taşımak için Liman tesisi içerisinde bulunan vasıtaların Liman tesisine mevzuata uygun olarak giriş izni alıp almadıklarının denetimlerini yapar. Diğer Ülkelerden yada Limanlardan ilimize gelen yolcu ve yük gemilerinin kontrolünü yapar.
ADLİ HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ
Deniz yolu ile kanunsuz giriş ve çıkışları önler, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetim ve uygulamalar yapar. Denize düşen vatandaşları kurtararak sağlık kuruluşlarına intikalini sağlar. İlimizin sahil ve Liman kenti olması dolayısı ile kıyılarımızın korunması, deniz üzerinden yapılan kaçakçılığın önlenmesi ve yasa dışı örgüt mensupları ile irtica maksadı ile giriş-çıkışları engeller. Tarım İl Müdürlüğüne bağlı su ürünleri Şube Müdürlüğü ile birlikte İç körfezde kaçak olarak avlanan balıkçıları men ederek kıyı şeridinde etkin denetimi sağlar.
deniz77
deniz222 SUALTI GRUP AMİRLİĞİ
Ülkemizde 18 ilde konuşlandırılmış Sualtı Grup Amirliğinden biri olan İzmir Sualtı Grup Amirliği bölge esasına göre çalışmakta olup, Pasaport Vapur İskelesinde konuşlanmaktadır. Sorumluluk bölgesi olan; İzmir, Manisa ve Kütahya illerinde deniz veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri, Kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak sureti ile çıkartılarak gerekli tahkikatın yapılması için ilgili birimlere teslim edilmesini sağlar.
ARAŞTIRMA BÜRO AMİRLİĞİ
Araştırma Büro Amirliği mevzuata uygun olarak; Denizde meydana gelen ve kara ile bağlantısı olan olayları takip ederek, suç delillerini toplar ve suçluları yakalayarak kanuni gereğini yerine getirir, Liman tesisinde ve dışında kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle ilgili görevleri yapmak üzere gerekli istihbarat çalışmalarını sürdürür, elde edilen bilgiler doğrultusunda Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubeleri ile koordineli çalışmalarda bulunur.
deniz111
Deniz yolu ile yapılacak kaçakçılığı önlemek için Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubeleri, Liman Başkanlığı, Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik Teşkilatı ile işbirliği yapar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunla yasaklanan hususları takip eder ve suçluları yakalar, Sorumluluk bölgesi dahilinde; yasa dışı terör örgütü mensuplarının çalışması, barınması ve kalması muhtemel yerlerde araştırma yapar, bu şahısların tespit edilmesi halinde doğrudan ilgili makama bildirir, Umuma açık yerlerde, umuma açık oldukları müddetçe ve umuma açık yerlerinde arama iznine ihtiyaç duymadan diğer yerlerde ise usulüne uygun olarak kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu madde bulunduğundan şüphe edilen bütün denk, sandık veya nakle yarayan diğer araçlarda arama yapar, Limanlarımıza kaçak mal, silah ve uyuşturucu madde getiren gemilerde veya ihbar edilen gemilerin liman sınırları içinde bahse konulu maddeleri atmış olduğunun tahmin edildiği noktalarda Liman Başkanlığı ile koordine edilerek ilgili mevzuatlara göre arama yapar, Verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.


Atatürk Köşesi
Pasaport
Nasıl Çıkarılır ?